קטלוג בדים: בד צוללנים (בד סקובה)

בדי צוללנים ( סקובה) מסוגים שונים